Мърчандайзинг

Мърчандайзинг

Мърчандайзинг е съвкупност от техники, целящи да помогнат за продажбата на даден продукт. Той се прилага главно при изграждането облика на конкретен продукт или производител и спомага за налагането му на пазара. Мърчандайзинг услугите са създадени, за да гарантират успех в битката за място на пазарната ниша.

Какви са пазарните тенденции?

 • Непрекъснато увеличаващ се пазарен дял на търговските вериги (национални и локални) при пазара на бързооборотни стоки
 • Увеличаващ се брой на марките (продуктите) във всяка продуктова група
 • Непрекъсната борба за място и по – добро лице на регала
 • Все по – големи изисквания за маркетингови бюджети от страна на търговските вериги и все по – големи трудности за тяхното ефективно изпълнение
 • Увеличаваща се тежест на активностите в точките на продажба – SALES MARKETING
 • Все по – често Вашият продукт липсва от рафта, там където му е мястото!
 • Все по – големи търговски отстъпки за търговските вериги, намаляващи рентабилността на компанията и ограничаващи ресурсите за комуникационния микс на бранда

Ако има вече съществуваща планограма, то тя може да бъде постигната

 • на национално ниво
 • в определен търговски канал
 • вътре във верига магазини

с обратна информация за доставчиците за

 • стоковата наличност в обектите
 • заявката
 • количеството и времето на доставка на стоката
 • състояние на рафтовете и дисплеите

Професионалното и навременно поставяне и поддържане на рекламни материали често е определящ фактор за успеха на даден продукт. В пълният смисъл, това включва дистрибуцията на материали по места (до съответния мърчандайзер), при нужда преди да се започне с мърчандайзинговата дейност.

Мърчандайзингът следва да е част от постоянна стратегия осигуряваща профила на продукта, но е особено важен при лансиране на нов продукт или за сезонно продаващи се продукти.

Мърчандайзингът е приложение на маркетинга, що се отнася до местата, на които се извършва дадена продажба.

Като се има предвид допирните му точки с маркетинга, той улеснява логистиката, чиято цел е да оптимизира необходимите процеси, включително доставката на стоките и материалите на точното място и време с минимални усилия и разходи.

Потенциални ползи

 • допълнителни продажби;
 • максимално използване на мястото;
 • контрол върху заявките и доставките;
 • стандартизирано излагане на стоките;
 • поддръжка на стоки в промоция;
 • визия на стоките в магазина;
 • събиране на информация.

ПРЕДИМСТВА 

 

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ

при събиране и обработка на информацията

 

БЪРЗИНА

Намаляване на времето за извършване на мърчандайзинговите активности

ПЛАНИРАНЕ

Възможност за прецизно планиране на търговската дейност

ТОЧНОСТ

Увеличаване на бързината и точността на направените анализи